Windows Media Player và Samsung AllShare, phần mềm máy tính DLNA - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn hôm nay chúng tôi sẽ gửi ảnh và phim từ điện thoại đến máy tính không cần cáp và không cần Bluetooth, chỉ thông qua mạng và các chuẩn DLNA và / hoặc UPnP. Hướng dẫn này thực hiện theo yêu cầu của bạn từ phần nhận xét của hướng dẫn đầu tiên về DLNA, ở đó tôi đã giải thích DLNA có nghĩa là gì và cách nó được sử dụng trong cuộc sống… [Đọc thêm ...]