Làm thế nào làm sạch và không gian phát hành trong Windows

Làm cách nào để chúng ta dọn dẹp và giải phóng dung lượng trong Windows Từ năm này qua năm khác, Windows ngày càng phát triển hơn. Tôi nhớ Windows XP, cảm thấy tốt trên ổ cứng 32GB. Bây giờ Windows 10 thậm chí không còn 250GB. Trên thực tế, Windows không chiếm nhiều dung lượng. Nó chiếm nhiều dung lượng nhất, ở chế độ ngủ đông, bộ nhớ ảo, các ứng dụng và tệp của bên thứ ba. [Đọc thêm ...]

Dọn dẹp máy tính, khôi phục dung lượng và dọn dẹp phân vùng C: \ - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn này chúng ta sẽ nói về việc dọn dẹp phân vùng C: \ và khôi phục dung lượng khi chúng ta không còn dung lượng trống cho hệ điều hành và ứng dụng nữa. Chúng ta có thể thực hiện một số thao tác cơ bản để giải phóng dung lượng mà không cần gỡ cài đặt ứng dụng và mà không phải từ bỏ các tệp chúng tôi cần. Đầu tiên hãy kiểm tra màn hình, [Đọc thêm ...]