Vô hiệu hoá thông báo lời mời đến các trò chơi trên Facebook

Tắt thông báo lời mời chơi game trên Facebook Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ xem cách tắt / chặn thông báo lời mời chơi game từ tài khoản Facebook của mình. Chắc hẳn không ít lần bạn phát cáu vì đủ thứ lời mời chơi game, nhận được từ những người bạn chơi game bằng tài khoản Facebook của mình. ... [Đọc thêm ...]