Multiprotocol Pidgin, một mối đe dọa cho Yahoo Messenger? - Hướng dẫn bằng video HD

Nhiều người trong số các bạn có lẽ muốn phần mềm mà bạn có thể đăng nhập bằng tất cả các id nó có ... và Yahoo Messenger và GoogleTalk và MSN, đây là chương trình cho phép chúng tôi tồn tại !!! Nó đã tồn tại từ rất lâu nhưng có lẽ nhiều người thậm chí không biết hoặc chưa tìm hiểu về sự tồn tại của nó. Trong hướng dẫn hôm nay, tôi quyết định nói chuyện với bạn… [Đọc thêm ...]

Làm thế nào để có được một email về video hướng dẫn gmail

Việc tạo địa chỉ email không còn là vấn đề khó khăn đối với bất kỳ ai, nhưng tôi quyết định thực hiện video hướng dẫn bằng video này khi nhận thấy rằng tài khoản yahoo của mình rất hạn chế. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì dung lượng trên yahoo không được vượt quá 200 Mb trong khi trên gmail gần như là 7 Giga và ngoài điều đó trên yahoo messenger, bạn không thể gửi các tệp… [Đọc thêm ...]