Battery Saver trên liều Android (Mẹo)

Tiết kiệm pin trên Android với Liều lượng Chúng ta thế nào? Điện thoại thông minh đã đi một chặng đường dài trong 10 năm qua và giờ đây, PC có thể làm được bất cứ điều gì; Điều này trong một gói nhỏ hơn và di động hơn. Vấn đề phát sinh khi hết pin và cùng với đó là sự kỳ diệu của điện thoại thông minh. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất điện thoại thông minh đã thực hiện nhiều cải tiến để… [Đọc thêm ...]