Vô hiệu hóa Update và Windows Defender 10

Vô hiệu hóa Update và Windows Defender 10
4.3 (8) 85%

Vô hiệu hóa Cập nhật và Bảo vệ trong Windows 10 Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về Windows Update và Windows Defender, hai mô-đun bảo mật quan trọng của hệ điều hành Windows 10 nơi Microsoft giữ an toàn cho người dùng hệ điều hành Windows. Mặc dù hai mô hình bảo mật này tồn tại trong tất cả các phiên bản Windows, nhưng trong Windows 10, các tùy chọn điều khiển của các mô-đun này ít hơn bao giờ hết. Vô hiệu hóa Cập nhật và Bảo vệ trong Windows 10 Microsoft có thể đã quyết định rằng Windows Update và Windows Defender phải luôn bật / tắt để người dùng giữ an toàn. Thông qua Windows Update nhận được các bản sửa lỗi, bản vá cho niềng răng bảo mật hệ thống, cập nhật hệ thống quan trọng và thông qua Windows Defender, người dùng được bảo vệ khỏi phần mềm của bên thứ ba (được cài đặt thủ công bởi các nguồn bên ngoài), phần mềm độc hại , các mối đe dọa và phần mềm có khả năng gây hại thông qua ... [Đọc thêm ...]

Tìm kiếm nhanh trên công cụ tìm kiếm hoặc các trang web trực tiếp từ máy tính của tôi - video hướng dẫn

Tìm kiếm nhanh trên công cụ tìm kiếm hoặc các trang web trực tiếp từ máy tính của tôi - video hướng dẫn
4.2 (5) 84%

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ thấy làm thế nào chúng ta có thể hiệu quả hơn khi tìm kiếm thông tin nhất định. Cụ thể, chúng ta sẽ thấy rằng bằng cách sử dụng Windows Explorer (Máy tính của tôi), chúng ta có thể tìm kiếm thông tin chúng ta cần, trên bất kỳ trang web hoặc công cụ tìm kiếm nào. Về cơ bản, chúng tôi sẽ sử dụng một mẹo để thêm vào Windows Explorer hoặc tìm kiếm từ nút Start (cho Windows Vista và Windows 7) như Google, Yahoo, Bing hoặc các trang web yêu thích khác mà chúng tôi đang tìm kiếm thường là thông tin, video yêu thích, tài liệu hoặc âm nhạc. Họ sẽ sử dụng chúng ta để làm gì? Khi chúng tôi mở Máy tính của tôi và tìm ví dụ "Cách sử dụng Adobe After Effects?" và chúng tôi sẽ nhấn phím Enter, chúng tôi sẽ có thể tìm kiếm thông tin này trên bất kỳ trang web hoặc công cụ tìm kiếm nào được thêm bởi chúng tôi, trực tiếp từ Máy tính của tôi mà chúng tôi có ở phía trước. Chúng tôi sẽ không còn phải mở trình duyệt, truy cập Google hoặc trang web chúng tôi muốn tìm kiếm, ... [Đọc thêm ...]