Cách chạy Ubuntu hoặc một bản phân phối khác trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một điều gì đó kỳ lạ hơn một chút, chúng ta sẽ thử và cuối cùng chúng ta sẽ quản lý để chạy Ubuntu trên điện thoại Android. Với ứng dụng Complete Linux Installer mà chúng tôi tìm thấy miễn phí trong Cửa hàng Google Play, chúng tôi có thể chạy Linux trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, tôi sẽ thử Ubuntu nhưng các bản phân phối khác cũng có thể chạy như: BackTrack Linux, Arch Linux,… [Đọc thêm ...]