Mới trong Android lolipop 5, tài khoản người dùng

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ trình bày tính năng thú vị nhất được giới thiệu với Android 5 Lolipop. Đó là về chức năng "người dùng" hoặc "tài khoản người dùng". Các tài khoản này cho phép chúng tôi giữ dữ liệu của mình an toàn, trong khi chúng tôi cung cấp điện thoại của ai đó, chẳng hạn như bạn bè hoặc trẻ em. Do đó, khi chúng tôi cung cấp điện thoại của người khác, chúng tôi sẽ nhập tài khoản "Khách" hoặc "Khách" ... [Đọc thêm ...]