Làm thế nào tải lên một cuộc gọi từ một điện thoại khác

Làm thế nào để bạn sạc điện thoại từ một điện thoại khác? Điện thoại cực kỳ thông minh cho đến khi ... Điện thoại thông minh rất thông minh cho đến khi hết pin - và sau đó bạn nhớ rằng bạn phải nhận SMS hoặc email. Nếu bạn ở gần ổ cắm không phải là vấn đề, nhưng nếu bạn ở một nơi nào đó mà không có khả năng sạc điện thoại, điều đó khá khó chịu. Một nơi tốt ... [Đọc thêm ...]