Làm thế nào Android điện thoại có thể tiết kiệm cuộc sống của bạn

Làm thế nào điện thoại Android của bạn có thể cứu mạng bạn Khi chúng tôi mất kiến ​​thức trên đường phố hoặc chúng tôi gặp tai nạn nghiêm trọng và nhân viên cứu hộ (Ambulance, SMURD) đến, mọi thông tin đều quan trọng. Vì lý do này, từ Android 7 Nougat, chúng tôi có thể hiển thị một số thông tin trên màn hình khóa, có thể được truy cập ngay cả khi những người tìm thấy chúng tôi không có ... [Đọc thêm ...]