Chương trình mà bạn cài đặt tất cả các phần mềm một lần

Chương trình mà bạn cài đặt tất cả các phần mềm một lần
3.1 (58) 61.38%

Phần mềm cài đặt tất cả phần mềm của bạn một lần Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ thấy cách chúng ta có thể dễ dàng, rất nhanh chóng và tự động cài đặt tất cả các ứng dụng chúng ta cần sau khi chúng ta cài đặt hệ điều hành Windows. Thói quen sau khi cài đặt hệ điều hành là tẻ nhạt, tốn thời gian và là yếu tố chính khiến chúng tôi không bắt đầu cài đặt Windows hoặc cài đặt lại. Sau khi cài đặt Windows, bạn có rất nhiều việc phải làm: - bạn đi đến từng trang web của ứng dụng bạn muốn cài đặt. - Tìm kiếm trang Tải xuống trong trang web. - bạn cần kiểm tra xem phiên bản bit 64 hoặc 32 của ứng dụng có khả dụng trên trang web của ứng dụng hay không. - chờ tất cả các ứng dụng bạn muốn tải xuống để tải xuống. - chạy từng tệp thực thi riêng biệt. - đối với mỗi ứng dụng do bạn cài đặt, bạn phải trải qua trình hướng dẫn cài đặt (các bước), bỏ chọn thanh công cụ họ đi kèm hoặc ... [Đọc thêm ...]