RAM Disk nhanh hơn ổ SSD và đã có ở máy tính của bạn

RAM RAM nhanh hơn SSD! Mọi người đều biết rằng một PC nhanh cần có dung lượng lưu trữ nhanh, nếu không thì không thể nhanh như vậy. Lưu trữ PC tại thời điểm này là thành phần duy nhất làm chậm PC. Trong bất kỳ máy tính nào cũng có một số loại bộ nhớ, một số loại nhanh hơn, một số loại khác cực kỳ chậm. Tam giác bộ nhớ trong PC là: [Đọc thêm ...]