Adb sideload, cập nhật hoặc rum cài đặt chính thức trên máy tính

ADB sideload là gì? ADB sideload là phương pháp mà chúng ta có thể cài đặt các tệp nén (flash) trong điện thoại, từ khôi phục kho hoặc từ khôi phục tùy chỉnh. Đây là một phương pháp cực kỳ hữu ích, đặc biệt là vì chúng ta không phải lúc nào cũng có khả năng flash zip từ điện thoại, bởi vì phần lớn thời gian khôi phục kho không cho phép chúng ta làm điều này hoặc chúng ta chỉ xóa bộ nhớ. [Đọc thêm ...]