Nền tảng chơi game Steam bây giờ và cho Linux - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về nền tảng chơi game nổi tiếng có tên là Steam, nền tảng này đã không được phổ biến trong một thời gian dài và trên Linux. Trong giai đoạn đầu tiên, Steam cho Linux là một thời điểm tốt trong giai đoạn beta nhưng chỉ có một số người dùng có thể tham gia chương trình thử nghiệm để sử dụng và thử nghiệm Steam cho Linux. Gần đây,… [Đọc thêm ...]