Làm thế nào bạn có thể tìm hiểu xem ai đó đã có mặt trên máy tính và những gì anh ta đã làm

Làm thế nào để biết được ai đó đã xâm nhập vào máy tính của bạn và họ đã làm gì Tìm ra ai đã đi vào máy tính của bạn và họ đã làm gì Chắc chắn chúng ta đều biết rằng chúng ta cần đặt mật khẩu trên máy tính, nhưng hầu hết thời gian chúng ta cần thừa nhận rằng chúng ta phải nhập mật khẩu mọi lúc, vì vậy chúng ta để máy tính mà không có mật khẩu và tất nhiên bất kỳ ai cũng có thể… [Đọc thêm ...]