Nvidia Max Frame Rate cài đặt mới cho điều khiển FPS

Nvidia Max Frame Rate hướng dẫn cài đặt mới để làm gì? Cài đặt mới Nvidia Max Frame Rate là một tùy chọn cho phép người dùng có thẻ video chip đồ họa từ nhà sản xuất chip trò chơi nổi tiếng và không chỉ tăng, giảm hoặc thậm chí giới hạn số khung hình mỗi giây trong trò chơi. . Tại sao người dùng sẽ giới hạn ... [Đọc thêm ...]