Kích hoạt lại menu ngữ cảnh cổ điển của Windows 11 - nhấp chuột phải - hướng dẫn

Menu ngữ cảnh cổ điển của Windows 11 Video hướng dẫn kích hoạt lại menu ngữ cảnh cổ điển của Windows 11 là gì? Trong video hướng dẫn này, kích hoạt lại menu ngữ cảnh cổ điển của Windows 11, chúng ta sẽ xem các phương pháp mà chúng ta có thể có menu ngữ cảnh cổ điển để nhấp chuột phải vào tệp là gì. Tại sao menu ngữ cảnh lại thay đổi trong Windows 11? Din [Đọc thêm ...]