Chương trình sao chép ổ đĩa cứng, Acronis video hướng dẫn

Acronis migrate easy là một phần mềm nhỏ gọn không có nhiều tùy chọn nhưng hầu như không thể thiếu trong nhiều tình huống. Các tùy chọn mà chương trình có trong video hướng dẫn sau có hai số, đó là: sao chép đĩa và thêm đĩa mới. Nói cách khác, nó giúp bạn sao chép ổ cứng hoặc thêm ổ cứng mới trong một môi trường được hỗ trợ. Sức mạnh của phần mềm này sẽ chỉ được khám phá… [Đọc thêm ...]