Làm thế nào để kết nối một đĩa cứng mạng để OpenMediaVault (lưu trữ mạng)

Cách kết nối ổ cứng vào mạng với OpenMediaVault NAS là gì? NAS xuất phát từ Netowork Atached Storage, tức là một đơn vị lưu trữ được kết nối với mạng, có thể được truy cập từ xa, từ mạng cục bộ hoặc từ Internet. Bộ nhớ Đính kèm Mạng có lợi gì? Giả sử chúng ta có một ổ cứng ngoài, có thể được kết nối qua USB với PC. Điều này có thể là … [Đọc thêm ...]