Làm thế nào chúng tôi kiểm tra một ổ đĩa cứng hoặc USB

Trong video hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu hai chương trình miễn phí sẽ giúp chúng tôi đưa ra quyết định khi chúng tôi muốn mua ổ cứng gắn ngoài, ổ cứng hoặc thanh USB. Nhiều khi chúng ta muốn mua một chiếc USB hoặc một ổ cứng, thông tin chi tiết về sản phẩm có thể khá mơ hồ hoặc có thể không làm chúng ta hoàn toàn hài lòng và sau đó chúng ta phải tự kiểm tra… [Đọc thêm ...]