Cách dừng nhận thông báo trên Android - dừng thông báo từ thanh

Cách ngừng nhận thông báo trên Android Có gì trong video hướng dẫn Cách ngừng nhận thông báo? Cách không nhận thông báo trên Android. Không ít người trong chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi hàng loạt các thông báo xuất hiện bất thường và không bao giờ dừng lại. Trong video hướng dẫn, tôi sẽ chỉ cho bạn những thông báo này đến từ đâu và cách dừng chúng. Làm sao để tới đó [Đọc thêm ...]