Mở khóa điện thoại Android bootloader

Mở khóa điện thoại Android bootloader
4.4 (15) 88%

Mở khóa bộ tải khởi động điện thoại Android Trình tải khởi động Android là gì? Bộ tải khởi động Android là một mã (một loại phần mềm) có nhiệm vụ thực hiện một số tác vụ nhất định, chẳng hạn như tải kernel (hệ điều hành kernel), gỡ lỗi, v.v. Bộ tải khởi động trên Android được khóa vào cơ sở để bảo vệ điện thoại khỏi việc cài đặt mã độc. Làm cách nào để cài đặt các bản cập nhật với bộ nạp khởi động bị khóa? Các cập nhật OTA đến trực tiếp từ các nhà sản xuất và do đó được ký điện tử. Với một chữ ký hợp lệ, họ có thể vượt qua xác minh và cài đặt ngay cả khi bộ nạp khởi động bị khóa. Tại sao bộ nạp khởi động được mở khóa? Thông thường không phải ai cũng phải mở khóa bộ nạp khởi động của điện thoại mà chỉ những người muốn root, cài đặt recovery khác hoặc rom khác. Nếu bạn không cần root, rom khác hoặc phục hồi khác, bạn không phải mở khóa bộ nạp khởi động. Làm thế nào để mở khóa bootloader? Quá trình tự mở khóa bootloader rất đơn giản. ... [Đọc thêm ...]