Cách thay đổi ngôn ngữ trong trình duyệt web Opera từ tiếng Anh sang tiếng Romania - video hướng dẫn

Xin chào các bạn trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt Opera bằng tiếng Romania, tôi biết rằng gần đây chúng tôi đã làm bạn bối rối với các bài hướng dẫn về cách cung cấp một số phần mềm bằng tiếng Romania nhưng tôi hứa rằng nó sẽ là phần mềm cuối cùng loại từ thời kỳ này ... và nếu một phần mềm khác có thể được cung cấp bằng tiếng Romania xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi hứa tôi sẽ để lại một phần mềm khác… [Đọc thêm ...]