Làm thế nào để Quay trở lại một Video Tapered trên Điện thoại của bạn

Hướng dẫn "Cách quay lại video bị lật trên điện thoại" là gì? Đôi khi cảnh quay bạn thực hiện trên điện thoại hoặc máy quay khác bị lệch. Nếu trong camera thể thao (GoPro), việc định hướng sai là do cố ý lắp camera ở một số vị trí khác thường (dưới khung, ở thanh xe, v.v.); trên điện thoại, chúng tôi có một… [Đọc thêm ...]