Cách xem mật khẩu được lưu trong Edge - không yêu cầu phần mềm nào khác

Hướng dẫn về Cách bạn xem mật khẩu được lưu trong Edge là gì? 🔑 Đôi khi chúng ta quên mật khẩu đã chọn khi tạo tài khoản. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xem mật khẩu đã lưu trong Edge. Nếu trong phần cài đặt của các trình duyệt khác, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mật khẩu đã lưu thì trong phần cài đặt của Microsoft Edge không có tùy chọn để xem mật khẩu. Làm sao … [Đọc thêm ...]