Cloudii đặt Dropbox, SkyDrive, Google Drive ở một nơi

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về một ứng dụng Android cực kỳ hữu ích. Clouds cho phép chúng ta truy cập tất cả các tập tin và tài liệu đám mây được tải lên các dịch vụ như Dropbox, SugarSync, SkyDrive, Google Drive, Box, từ một nơi hay có thể gọi là hướng dẫn "Cách lưu trữ (cách sao lưu) các tập tin trên Android ở một số nơi trong… [Đọc thêm ...]