Ứng dụng cho màn hình AMOLED tắt, tiết kiệm pin, góc tròn

Các ứng dụng cho màn hình AMOLED tắt, tiết kiệm pin, bo góc Hôm nay mình có cho các bạn một số ứng dụng có thể nâng cao màn hình AMOLED. Màn hình AMOLED là gì? Màn hình AMOLED bao gồm các đèn LED nhỏ có ánh sáng riêng. Mỗi điểm ảnh phụ là một đèn LED nhỏ sáng lên, tắt hoặc có thể được điều chỉnh dần dần để có được một… [Đọc thêm ...]