Ngừng quảng cáo dựa trên các tìm kiếm trước đó - quảng cáo biết bạn muốn gì

Ngừng quảng cáo dựa trên các tìm kiếm trước Video hướng dẫn về việc dừng quảng cáo dựa trên các tìm kiếm trước đó là gì? Video hướng dẫn hôm nay là về cách làm thế nào để trở nên tồi tệ với mạng quảng cáo. Không không không, đây là về việc ngừng quảng cáo dựa trên các tìm kiếm trước đó, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chọn không tham gia cá nhân hóa quảng cáo của bạn… [Đọc thêm ...]

Cách kiếm tiền từ trang google adsense, phần 1 tạo quảng cáo - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn này chúng ta sẽ nói về Google Adsense, đây là chương trình dành cho các nhà xuất bản, nhà xuất bản là quản trị viên của một trang hoặc quản trị viên của một số trang. Adsense ngược lại với Adwords, trên adsense, nhà xuất bản kiếm tiền từ adwords mà nhà quảng cáo trả tiền, nhà quảng cáo là một người hoặc một công ty muốn… [Đọc thêm ...]