mạng Wi-Fi có thể bị phá vỡ với bộ chuyển đổi USB này và Kali

Mạng Wi-Fi có thể bị hỏng! Ai cũng biết rằng mạng Wi-Fi có thể bị hỏng. Một số dễ hơn, một số khó hơn, nhưng cuối cùng chúng đều có thể bị phá vỡ nếu chúng ta không giới hạn thời gian. Kẻ tấn công có nhiều thời gian và một số kiến ​​thức, có thể xâm nhập vào mạng Wi-Fi của bạn và lấy cắp dữ liệu của bạn hoặc tệ hơn, có thể theo dõi bạn mà không biết. Như tôi đã chỉ cho bạn trong hướng dẫn… [Đọc thêm ...]