Sao chép văn bản từ hình ảnh và bản quét bằng tiếng Romania với dấu OCR

Video hướng dẫn sao chép văn bản từ hình ảnh và quét bằng tiếng Rumani nói về điều gì? Nếu bạn đã từng có ý định sao chép văn bản từ tài liệu được quét hoặc sao chép văn bản từ hình ảnh, thì hướng dẫn Sao chép văn bản từ hình ảnh và quét bằng tiếng Romania là dành cho bạn. OCR bằng tiếng Romania - Sao chép văn bản từ hình ảnh và bản quét Ở cấp độ [Đọc thêm ...]

Tài liệu và hình ảnh nhanh chóng quét trực tiếp ở định dạng PDF - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ xem cách quét tài liệu và hình ảnh trực tiếp ở định dạng PDF, tức là chúng ta sẽ tạo (chúng ta sẽ quét) trực tiếp một tài liệu PDF với nhiều trang thay vì một số tệp TIF, PNG JPG, v.v. Đối với thao tác này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng một phần mềm, phần mềm này miễn phí và đi kèm với trình điều khiển HP, nếu chúng tôi có yêu cầu từ bạn, chúng tôi sẽ thực hiện với một phần mềm… [Đọc thêm ...]