điện thoại thay đổi IP OTA cập nhật nhanh hơn

Thay đổi IP điện thoại để cập nhật OTA nhanh hơn Làm cách nào để chúng tôi có thể tải cập nhật OTA (qua mạng) cho điện thoại nhanh hơn bằng cách thay đổi IP? Trong tình huống của tôi, sau khi nhà sản xuất điện thoại xuất bản bản cập nhật OTA, tôi có thể thay đổi IP và do đó nhận được bản cập nhật Android trong số những người đầu tiên. Thông thường tôi phải đợi khoảng 2 tuần, vì không ..., hàng đầu tiên là những người từ… [Đọc thêm ...]