Làm thế nào có thể gửi và nhận email được mã hóa trên Gmail

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách gửi và nhận email được mã hóa trên Gmail. Để mã hóa email thoải mái, chúng tôi cần trình duyệt Google Chrome và bảo mật Gmail (mã hóa email). Bạn cũng cần trình duyệt và tiện ích mở rộng, bạn gửi email được mã hóa, nhưng cũng là người nhận email, để anh ta có thể giải mã nó và đọc nó. Sau khi cài đặt ... [Đọc thêm ...]