Bitcoin, khai thác video card cho tiền trên internet - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về Bitcoin mà tôi đã bắt đầu vài ngày trước, đối với những người chưa xem hướng dẫn trước, đây là phần giới thiệu về thế giới bitcoin, nếu bạn chưa thấy nó tôi mời bạn xem nó: Bitcoin, kiếm tiền bằng một máy tính mạnh mẽ Hôm nay chúng ta sẽ nói về khai thác (với máy tính). Chúng ta có ... [Đọc thêm ...]