Bật đèn pin và máy ảnh bằng cách lắc điện thoại

Hướng dẫn khởi động đèn pin và máy ảnh là gì? Trong video hướng dẫn này (Bật đèn pin và máy ảnh bằng cách lắc điện thoại), tôi sẽ chỉ cho bạn một phương pháp để bạn có thể nhanh chóng mở máy ảnh hoặc đèn pin của điện thoại Android bằng cách lắc nó. Tại sao bật đèn pin hoặc máy ảnh của bạn bằng cách lắc điện thoại của bạn? Vào … [Đọc thêm ...]