Cách xóa tài khoản hoặc kênh YouTube - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ xem cách xóa tài khoản YouTube. Tôi quyết định thực hiện hướng dẫn này vì gần đây đã có một số thay đổi đối với người dùng có tài khoản YouTube. Cụ thể, người dùng tài khoản / kênh YouTube có thể liên kết và sử dụng cùng một tên trong hồ sơ Google Plus làm tên tài khoản cho kênh YouTube . Phải … [Đọc thêm ...]