Phần cứng Hướng dẫn, mua tablet, 2014 mùa xuân

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn này chúng ta sẽ nói về cách hành động khi bạn muốn mua máy tính bảng. Gần đây, có rất nhiều máy tính bảng trên thị trường, chúng là những máy tính bảng cực rẻ, được dùng để mang một máy tính bảng trong mỗi nhà, hay đúng hơn là ở mỗi phòng trong nhà. Chúng rẻ đến mức bạn thắc mắc: Lừa gì vậy, hỏng rồi… [Đọc thêm ...]