Làm thế nào để giảm sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh - một số mẹo

Làm thế nào để giảm thiểu sự phụ thuộc của điện thoại thông minh Điện thoại thông minh của bạn có hai mặt! Cách giảm sự PHỤ THUỘC của Smartphone - Điện thoại di động là bạn, nhưng cũng là kẻ thù, là ân nhân nhưng cũng là kẻ thao túng. Tùy thuộc vào chúng ta làm thế nào chúng ta để thiết bị dường như vô hại này đi vào tâm hồn của chúng ta. Điện thoại thông minh là con ngựa thành Troy của thời đại chúng ta! Dưới miếng kính cường lực là… [Đọc thêm ...]