Chủ đề Mac OS cho Yahoo Messenger 9 và 10 - video hướng dẫn

Chắc hẳn nhiều bạn yêu thích hệ điều hành Mac OS và muốn có nó, nhưng tiếc là hệ điều hành này chỉ chạy trên hệ thống của Apple và chỉ có thể cài đặt trên PC thông thường bằng bản hack. Nếu không thể có hệ điều hành Mac OS, ít nhất chúng ta có thể cài đặt các chủ đề có thể bắt chước giao diện và hiệu ứng trong Mac OS rất tốt. Trong bộ phận của… [Đọc thêm ...]