Cloudii đặt Dropbox, SkyDrive, Google Drive ở một nơi

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về một ứng dụng Android cực kỳ hữu ích. Clouds cho phép chúng ta truy cập tất cả các tập tin và tài liệu đám mây được tải lên các dịch vụ như Dropbox, SugarSync, SkyDrive, Google Drive, Box, từ một nơi hay có thể gọi là hướng dẫn "Cách lưu trữ (cách sao lưu) các tập tin trên Android ở một số nơi trong… [Đọc thêm ...]

Gladinet, tất cả các dịch vụ lưu trữ đám mây ở một nơi, trên máy tính để bàn - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về một phần mềm cực kỳ thú vị cho phép chúng ta có các dịch vụ đám mây phổ biến nhất như: SkyDrive, Amazon Drive, Google Drive và Box và nhiều phần mềm khác, ở một nơi hiển thị dưới dạng một phân vùng trong My Máy tính (Windows Explorer) Tất cả chúng ta đều sử dụng đám mây và chúng ta biết cảm giác khó chịu khi cài đặt… [Đọc thêm ...]