Di chuyển đến một trò chơi điện thoại và các ứng dụng khác nhau mà không mất dữ liệu Helium

Di chuyển trò chơi và ứng dụng sang điện thoại khác mà không làm mất dữ liệu, cài đặt và tiến trình trò chơi có thể khá dễ dàng nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp. Trong bài hướng dẫn hôm nay mình sẽ giới thiệu ứng dụng Helium, ứng dụng này giúp chúng ta sao lưu, khôi phục và đồng bộ hóa ứng dụng giữa hai thiết bị android (phiên bản cao cấp). Làm thế nào để sao lưu điện thoại của bạn? Với … [Đọc thêm ...]

Chuyển tệp đơn giản và nhanh chóng qua FTP mà không có giới hạn - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học cách chuyển các tập tin không bị giới hạn về dung lượng hay tốc độ qua giao thức FTP (giao thức truyền tập tin), về việc này chúng ta sẽ không phải cài đặt gì cả, chúng ta sẽ sử dụng bộ phần mềm Xampp mà chúng ta đã nói và những dịp khác nhưng hôm nay chúng ta sẽ không đề cập đến bộ Xampp mà đề cập đến máy chủ FTP Filezilla server đi kèm… [Đọc thêm ...]