Tệp tệp GO GO với chuyển tệp DIRECT Wi-Fi

Trình quản lý tệp Google Files GO với tính năng truyền qua Wi-Fi TRỰC TIẾP Tệp GO là trình quản lý tệp chính thức đầu tiên của Google. Trình quản lý tệp này được thiết kế để cung cấp trải nghiệm hơi khác biệt, vì nó tập trung vào việc giải phóng dung lượng bị chiếm dụng bởi các tệp, bộ nhớ đệm và ứng dụng lớn chưa được sử dụng trong hơn 4 tuần (một tháng). Cấu trúc ứng dụng… [Đọc thêm ...]