Ghi âm và khoảng cách chặn cuộc gọi từ bất kỳ điện thoại Android

Ghi âm và chặn cuộc gọi từ xa - làm như thế nào? Để ghi âm các cuộc điện thoại, chúng tôi sẽ sử dụng một chương trình gọi là ACR, chương trình này miễn phí. Nó cho phép chúng tôi tự động ghi lại tất cả các cuộc gọi điện thoại hoặc chỉ một số cuộc gọi nhất định, với tính năng lọc cho mỗi liên hệ. Ứng dụng ghi âm cuộc gọi ACR. Nó là một ứng dụng cho Android rõ ràng [Đọc thêm ...]