Vault Gallery, Bảo mật và ẩn ảnh cá nhân từ điện thoại của bạn

Thư viện Vault, mật khẩu và ẩn ảnh riêng tư khỏi điện thoại - Ứng dụng Android Ngày nay, khi quyền riêng tư thực tế không còn tồn tại, rất khó để giữ dữ liệu riêng tư của chúng ta tránh khỏi con mắt tò mò của đám mây hoặc những người thân cận. Giả sử bạn chụp ảnh bằng điện thoại khi đang ở trong một tình huống thân mật. Hình ảnh được lưu trong bộ nhớ… [Đọc thêm ...]