Di chuyển các thiết lập, mật khẩu, bookmark từ Firefox Chrome

Di chuyển cài đặt, mật khẩu, dấu trang từ Firefox sang Chrome Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ xem cách di chuyển tất cả cài đặt, mật khẩu và dấu trang từ trình duyệt Firefox sang trình duyệt Chrome. Nếu đồng nghiệp của tôi đã làm một bài hướng dẫn về Trình duyệt tốt nhất - Chrome vs Edge vs Firefox, tôi sẽ chỉ cho bạn cách di chuyển tất cả "catrafuses" từ Firefox sang… [Đọc thêm ...]