Facebook cho Android bây giờ với các tùy chọn để tải ảnh

Facebook cho Android bây giờ với các tùy chọn để tải ảnh
4.2 (60) 84.67%

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về ứng dụng Facebook dành cho Android đã đạt đến phiên bản 3.5. Facebook mới cho Android hiện cho phép chúng tôi tải xuống ảnh của bạn bè bằng tùy chọn "Lưu ảnh", cho đến khi phiên bản này không thể thực hiện được, nhưng vẫn có thể tải xuống ảnh bằng một mẹo nhỏ. Ngoài tùy chọn này, ứng dụng Facebook 3.5 cho Android cũng đi kèm với việc sửa một lỗi hiển thị một không gian trống, nơi đáng lẽ phải có một bức ảnh. Như tôi đã nói và minh họa trong video hướng dẫn, cho đến phiên bản này khi không có tùy chọn để lưu ảnh, bạn có thể sử dụng một mẹo nhỏ để thực hiện tác vụ này. Từ chế độ xem ảnh, bạn có thể truy cập nút menu và từ đó chọn tùy chọn Chia sẻ, từ đây chúng tôi có thể gửi ảnh tương ứng tới Google Kepp, Sky Drive, DropBox, SugarSync, Gmail, Clouds ... [Đọc thêm ...]