Cách cài đặt VMware Tools trên hệ điều hành Linux - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về Linux và VMware Player. Cụ thể, chúng ta sẽ xem cách cài đặt VMware Tools trong các bản phân phối Linux được cài đặt trong máy ảo VMware Player. Không có ý nghĩa gì khi giải thích bằng văn bản VMware Player là gì bởi vì nó đã được trình bày trong hướng dẫn Cài đặt và trình bày chương trình ảo hóa VMware Player [Đọc thêm ...]