Loại bỏ các nhiễm ransomware với loại Malwarebytes - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về Malwarebytes khi chúng ta bị nhiễm ransomware. Một loại lây nhiễm mới đang lưu hành trên Internet, chặn điều hướng của người dùng bằng cách chuyển hướng đến một trang web có thông báo "Máy tính của bạn đã bị chặn" hiển thị, thông báo cho bạn rằng nó có nội dung tải xuống bất hợp pháp. [Đọc thêm ...]