WiFi Direct, nhanh chóng chuyển các tập tin giữa điện thoại Android

Chúng tôi có điện thoại thông minh, chúng tôi có Internet, chúng tôi có Bluetooth, nhưng chúng tôi không thể truyền tệp ở tốc độ cao giữa hai điện thoại. Qua Bluetooth, tốc độ quá thấp. Thông qua internet, chúng tôi bị giới hạn bởi băng thông của nhà cung cấp. Giải pháp sẽ là kết nối điện thoại trực tiếp. May mắn thay, có WI-FI Direct, cùng với ứng dụng Super Beam không ném các tệp [Đọc thêm ...]