Cách lưu các loại tài liệu khác nhau trên máy in ảo dưới dạng pdf bằng phần mềm Cute Pdf Writer - video hướng dẫn

Trong video hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo tệp PDF từ các tài liệu khác nhau và thậm chí từ các trang web với sự trợ giúp của chương trình miễn phí Cute PDF Writer. Khi chúng ta muốn lưu tài liệu, chúng ta gặp phải các vấn đề khác nhau, vì chúng ta không có máy in, vì có nhiều loại tài liệu khác nhau và chúng ta không biết cách lưu chúng hoặc chúng ta chỉ lướt mạng và chúng ta muốn lưu văn bản từ din [Đọc thêm ...]