WEAKER PCS OVERNIGHT - Cập nhật GIẢI PHÁP Meltdown

Tại sao PC yếu hơn qua đêm - Cập nhật sự cố SOLVING Mọi thứ với Meltdown, Spectre và PC hoạt động như thế nào? Vài ngày trước, tôi đã nói với bạn về các lỗ hổng Meltdown và Spectre, sau đó các bản cập nhật Windows và Linux đã được phát hành. Các bản cập nhật hệ thống chỉ có thể giải quyết lỗ hổng Meltdown, với các nhà sản xuất… [Đọc thêm ...]